AWT steunt Stichting Waterhelp

        &     

‘Ieder mens heeft recht op vervulling van zijn basislevensbehoeften,

waarvan betrouwbaar drinkwater de belangrijkste is.’

 Een filosofie waar AWT in gelooft en voor staat!

 

Helaas zijn wereldwijd de middelen voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden beperkt, ondanks de vele organisaties die zich hiervoor inzetten. Vandaar het belang om effectieve hulp tegen lage kosten te realiseren.

Waterhelp is als specialist op watergebied in staat haar kennis en middelen beschikbaar te stellen, de reden voor AWT om in 2011 samen met Waterhelp waterpunten in Tanzania te willen realiseren.

Waarom Stichting Waterhelp

Stichting Waterhelp is net als AWT een specialist op watergebied. Ze heeft als doel het leveren van nood- en structurele hulp voor de realisatie van watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Deze hulp is niet-commercieel, maar wordt wel op professioneel niveau uitgevoerd. Bij de uitvoering van de projecten staat de duurzaamheid van de hulp en de toegepaste technieken voorop. Waterhelp werkt samen met de lokale partnerorganisatie  SHIPO en voert haar projecten uit in nauwe samenwerking met de districtsautoriteiten en lokale overheden in Tanzania.

 

Waarom touwpomp punten

Drinkwater moet veilig zijn en blijven. Dit kan het beste als drinkwater projecten in combinatie met sanitaire projecten en een degelijk hygiëne programma worden uitgevoerd. Bij de keuze van de methode en de nodige materialen wordt gekeken naar de lokale kennis en de verkrijgbaarheid van materialen op de lokale markt. Onderhoud van de systemen vormt in de meeste gevallen namelijk het grootste struikelblok. Daarom worden voornamelijk technieken ingezet waarvan de onderdelen lokaal verkrijgbaar zijn en met lokale middelen onderhouden kunnen worden. Deze technieken zijn heel geschikt voor de zuidelijke hooglanden van Tanzania, omdat het grondwater meestal niet dieper dan 40 meter zit en de bodemsoort geschikt is voor handmatig boren. In tegenstelling tot mechanische pompen kan de touwpomp lokaal geproduceerd worden en is hierdoor een factor vijf tot acht keer goedkoper dan commerciële technieken. Mits goed geïntroduceerd blijkt dat 90% van de touwpompen blijven werken, ook lang na de installatie. 

Touwpomppunt

 

 

 

Werkwijze

In veel dorpen in Tanzania staat men te springen om boorputten en hand gegraven putten met touw­pompen aan te leggen. De mensen doen een groot deel van het werk zelf en betalen ook een deel van de kosten. Een boorgat met touw­pomp wordt door zo’n tien families aangeschaft die zelf 50 tot 100 euro bijdragen aan de kosten, plus alle arbeid. Iedere put met pomp wordt gebruikt door gemiddeld 70 personen. Het water wordt naast huishoudelijk gebruik ook gebruikt om groentetuinen te irrigeren. Dat levert belangrijke voeding voor de kinderen op en daarnaast een extra inkomen, omdat een deel van de groenten verkocht wordt.

        

 

Onderhoud

 

De kracht van de werkwijze van Waterhelp is dat zij niet alleen het project begeleiden, maar ook de lokale bevolking trainen de eenmaal aangelegde putten te onderhouden en zo nodig te kunnen repareren. Per waterpunt worden 2 'caretakers’ getraind in het onderhoud en reparatie van de touwpomp. Aangezien alle onderdelen en materialen lokaal verkrijgbaar zijn, kunnen dorpelingen zelfstandig in het onderhoud voorzien.

 

      

 

 

AWT

De werkwijze van Waterhelp, de duurzaamheid van de waterpunten en de betrokkenheid van de lokale bevolking, heeft AWT geïnspireerd om deze organisatie financieel te ondersteunen; van elke liter geregenereerde hars zal AWT € 0,05 doneren.

Mede dankzij onze klanten hebben we in 2010, 2011, 2012 en 2013 al 16 waterpunten kunnen laten slaan, AWT hoopt in 2014 nog eens 4 waterpunten te kunnen realiseren.

Door uw demiwater bij AWT te bestellen koopt u niet alleen de hoogste kwaliteit water maar deelt u ook kwaliteit van leven met anderen.

Alvast bedankt.

Douwe Andela

Ga voor meer informatie over Waterhelp naar de website: http://www.waterhelp.eu